Úrskurður nr. 107/2017Takmörkuð skattskylda

Tvísköttunarsamningur

Málsmeðferð

Kærandi í máli þessu, sem var búsettur í Svíþjóð, starfaði fyrir íslenskt félag, G ehf., og innti störfin af hendi í Bandaríkjunum. Laut kæruefni málsins að ákvörðun ríkisskattstjóra að telja kæranda bera takmarkaða skattskyldu hér á landi vegna launatekna frá G ehf. vegna verkefna kæranda í Bandaríkjunum. Kærandi hélt því fram að slíkri skattskyldu væri ekki fyrir að fara þar sem hann væri ekki búsettur hérlendis og störf hans í Bandaríkjunum verið vegna starfsemi G ehf. þar í landi. Yfirskattanefnd taldi úrslitaatriði fyrir niðurstöðu málsins að tryggilega væri leitt í ljós hvort og þá að hvaða marki launagreiðandi kæranda, G ehf., hefði rekið starfsemi í Bandaríkjunum og þá hvaða verkefnum kærandi hefði gegnt í því sambandi. Var talið verulega skorta á að ríkisskattstjóri hefði séð til þess að málið væri nægjanlega upplýst að þessu leyti áður en hann tók ákvörðun í því, m.a. þar sem ekki lægi ljóst fyrir hvernig starfi kæranda í Bandaríkjunum hefði verið háttað og launagreiðslum hans vegna starfa þar. Þá þótti sú forsenda ríkisskattstjóra, að umræddar tekjur kæranda hefðu ekki sætt skattlagningu í Bandaríkjunum, ekki fá staðist auk þess sem rökstuðningur embættisins var að öðru leyti talinn ófullnægjandi. Vegna þessara annmarka á málsmeðferð ríkisskattstjóra var hinn kærði úrskurður felldur úr gildi og lagt fyrir ríkisskattstjóra að taka málið til meðferðar og uppkvaðningar kæruúrskurðar að nýju.