Þeir sem nota IFRS reikningsskilastaðal eiga að skila inn í síðasta lagi 30.04.2019

Breyting á tollalögum - VRA vottun

Greinagerð

Skil á framtölum v/ársins 2018
Úrskurðir yfirskattanefndar janúar
Leyfa áfrýjun v/öfugs samruna
Dagpeningar 2019
Gengishagnaður