Dómur-söluhagnaður
Breytingum á formi VSK-skýrslna frestað28.11.2018

Ríkisskattstjóri vill vekja athygli á því að fyrirhuguðum breytingum á virðisaukaskattsskýrslum frá og með 1. janúar 2019 mun verða frestað. 

Fyrirhugað var að auka sundurliðun upplýsinga umtalsvert og hafði bæði endurskoðendum og bókurum verið sagt frá þessum fyrirætlunum. Af ýmsum orsökum frestast þessi áform þar til síðar.   

B nr 988
0403.pdf
Úrskurður nr. 152/2018 
Aðflutningsgjöld
Tollflokkun
JurtaolíaDeild var um tollflokkun hörfræolíu. Með hliðsjón af framleiðsluaðferð olíunnar, sem unnin var úr fræjum plöntu án efnafræðilegrar umbreytingar, var fallist á með tollstjóra að olían félli undir tollskrárnúmer 1515.1100 í tollskrá sem línolía og þættir hennar.