Góðan daginn, 

Síðastliðinn föstudag var send í tölvupósti áskorun um skil á ársreikningi 2016 til þeirra félaga sem ekki höfðu staðið ársreikningaskrá skil á ársreikningi. Fyrir mistök var áskorunin einnig send til hluta þeirra félaga sem þá þegar höfðu staðið skil á ársreikningi 2016. Ríkisskattstjóri biðst velvirðingar á þessum mistökum. 

Í dag verður þessum félögum sendur póstur og þau beðin velvirðingar á þessum mistökum. 

Vinsamlega komið þessum upplýsingum á framfæri við félagsmenn ykkar. 

Kveðja / Regards
Jónína Jónasdóttir


.....................................................................................................
Ríkisskattstjóri Reykjavík
Internal Revenue, Main Office Reykjavík


Skráasvið / Register of Enterprises
Sviðsstjóri / Director 
Sími / Phone: (+354) 442 1136

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.rsk.is
Starfsemi erl. fólksflutningafyrirtækja
Dómur Hærd. Brim vs.Vinnslustöðin
Sindraport
Skattar og gjöld. Frávísun. Kæruheimild. 
(Mál nr. 9174/2017)
A leitaði til umboðsmanns Alþingis og kvartaði yfir úrskurði ríkisskattstjóra um skattalega heimilisfesti og skattskyldu hér á landi. Hann hafði kært úrskurðinn til fjármála- og efnahagsráðuneytisins en ráðuneytið vísað kærunni frá. Byggðist frávísunin á því að samkvæmt lögum um tekjuskatt mætti skjóta úrskurði ríkisskattstjóra um heimilisfesti til dómstóla að stefndum ríkisskattstjóra vegna ráðherra. Ráðuneytið teldi að af lagaákvæðinu leiddi að úrskurðir ríkisskattstjóra um heimilisfesti væru hvorki kæranlegir til ráðuneytisins né yfirskattanefndar. Athugun umboðsmanns laut að því hvort frávísun ráðuneytisins á þessum grunni væri í samræmi við lög. 

Umboðsmaður taldi að þegar lagt væri mat á hvort lög eða venjur víki til hliðar almennri kæruheimild stjórnsýslulaga yrði að hafa í huga þau sjónarmið sem almennt koma til skoðunar þegar reynir á samspil stjórnsýslulaga og sérlaga. Gæta þyrfti varfærni við að túlka ákvæði sérlaga á þann veg að þau feli í sér frávik frá kröfum stjórnsýslulaga, borgurunum í óhag, ef ályktanir þess efnis verða ekki dregnar með nokkrum skýrum hætti af orðalagi þeirra eða lögskýringargögnum. Ekki yrði séð af orðalagi umrædds lagaákvæðis í tekjuskattslögum, forsögu þess og samanburði við orðalag annarra ákvæða á málefnasviðinu að skýrt væri að því væri ætlað að víkja til hliðar kærurétti samkvæmt stjórnsýslulögum. Fremur yrði ályktað að þýðing lagaákvæðisins í tekjuskattslögum væri að kveða á um fyrirsvar ríkisskattstjóra í dómsmálum um úrskurði hans um heimilisfesti. Niðurstaða umboðsmanns var því að frávísun ráðuneytisins á kæru A hefði ekki verið í samræmi við lög. 

Umboðsmaður beindi þeim tilmælum til ráðuneytisins að taka málið til meðferðar að nýju, kæmi fram ósk um það frá A, og leysa úr málinu í samræmi við þau sjónarmið sem kæmu fram í álitinu. Einnig beindi hann því til ráðuneytisins taka framvegis mið af þeim sjónarmiðum

B_nr_666_2017
Veiðigjald
Sjá link:
Eyðublöð RSK 10.06 bráðabirgðaskil fiskvinnslu voru póstlögð í sl. viku og ættu því að vera að berast aðilum í pósti þessa dagana.     

Vinna við eyðublöðin  tafðist og eru þau því aðeins í seinna lagi þetta skiptið.