B_nr_495

B_nr_491

Reglugerð nýsköpun

B_nr_491

B_nr_785

Atvinnuleysisbætur

Dómur. Hærd. Sigurður Einarsson v/kaupréttar

B_nr_450_2017
Af vef fjmrn.:

"Samkomulag um efni tvísköttunarsamnings milli Íslands og Japans29.5.2017

Gengið var frá samkomulagi um efni tvísköttunarsamnings milli Íslands og Japans á fundi í
Tókyó dagana 17. - 19. maí sl.


Í samningsdrögunum er að finna ákvæði sem ætlað er að varpa ljósi á skattlagningu beggja ríkja og hvernig eigi að hindra alþjóðlega tvísköttun og koma í veg fyrir skattsvik og skattaundanskot. Þá er þess vænst að samningurinn stuðli að frekari gagnkvæmum fjárfestingum og efnahagslegum samskiptum milli ríkjanna.

Undirritun samningsins mun fara fram þegar gengið hefur verið frá lokatexta hans og
nauðsynlegar ráðstafanir hafa verið gerðar af hálfu ríkisstjórna í hvoru ríki fyrir sig. Að því
frágengnu mun samningurinn taka gildi að loknu fullgildingarferli samkvæmt lögum ríkjanna."
 

A_nr_26_2017
0923
0910