Kyrrsetning eigna vegna rannsóknar á skattskilum
Skjal 735
Úrskurður nr. 106/2018 
Bifreiðagjald
Undanþága frá gjaldskylduBifreiðin L var af árgerð 1994 samkvæmt ökutækjaskrá Samgöngustofu, en fyrsta skráning var þó tilgreind 1. janúar 1993. Eins og reglum um bifreiðagjald var háttað var talið að byggja yrði á skráðum upplýsingum Samgöngustofu um árgerð bifreiðarinnar við álagningu bifreiðagjalds. Var kröfu kæranda um niðurfellingu bifreiðagjalds, sem byggði á því að bifreiðin væri eldri en 25 ára, því hafnað. 


Úrskurður nr. 108/2018
Tvísköttunarsamningur
FrádráttaraðferðKærandi, sem bar ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi, hafði launatekjur frá Danmörku vegna starfa um borð í flutningaskipi sem skráð var þar í landi. Yfirskattanefnd taldi að beita bæri frádráttaraðferð samkvæmt tvísköttunarsamningi milli Norðurlandanna til að komast hjá tvísköttun vegna umræddra tekna kæranda frá Danmörku. Þar sem ekki var um að ræða neinar skattgreiðslur af tekjunum í Danmörku kom ekki til frádráttar frá íslenskum skatti af þeim. Var kröfum kæranda hafnað.
Skýrsla

B_nr. 649

B_nr.1277

Dómur hærd. v/hlutafélög (mat eigna)
Lög nr. 75
Lög nr. 77