Search
Close this search box.

Aðalfundur FVB 2018

  Dagsetning: 2018-03-23 

  Tími frá: 15:00   – 19:00

  Staðsetning: Grand hótel, Sigtún 38 

  {google_map}Sigtún 38{/google_map}  

  Hámarksfjöldi: Takmarkast af stærð salarins 

  Síðasti skráningardagur: 2018-03-22 

  Lýsing

  Aðalfundur Félags viðurkenndra bókara verður haldinn 23.mars 2018 kl. 15.00 á Grand Hótel og hefst með eftirfarandi námskeiðum.

  ·   15:00-15:50 Netglæpir – Gísli Jökull Gíslason

  ·   16:00-16;45 Frágangur bókahalds til uppgjörsaðila- AnneyBæringsdóttir, Bókhald & kennsla ehf.

  Námkeiðið gefur 3 endurmenntunnarpunkta

  Að loknum námskeiðunum kl. 17.00 hefst aðalfundur Félags viðukenndra bókara samkvæmt auglýstri dagská.

  Dagskrá



  Aðalfundur Félags viðurkenndra bókara haldinn á Grand hotel föstudaginn 23. Mars 2018 kl. 17:00

  1.       Kostning fundarstjóra.

  2.       Tilnefning fundarritara og tveggja atkvæðateljara.

  3.       Skýrsla formanns og stjórnar, umræður um skýrsluna og hún borin upp til samþykktar.

  4.       Varaformaður í fjarveru gjaldkera leggur fram ársreikning félagsins fyrir 2017, umræður um ársreikninginn og hann borinn upp til samþykktar eða synjunnar.

  5.       Skýrslur nefnda og umræður um þær.

  6.       Lagabreytingar.

  7.       Kosning formanns og varaformanns.

  8.       Kosning meðstjórnenda.

  9.       Kosning varamanna í stjórn.

  10.   Kosning skoðunarmanna reikninga og eins til vara.

  11.   Kosning nefnda.

  a)      Fræðslunefnd og varamenn.

  b)      Laga-, samskipta- og aganefnd (LSA) og varamenn.

  c)       Skemmtinefnd.

  12.   Lögð fram fjárhagsáætlun næsta starfsárs.

  13.   Tillaga stjórnar um félagsgjald og inntökugjald næsta reikningsárs.

  14.   Önnur mál.


  Tillögur til lagabreytinga fylgir með
  6. gr.
  Félagsmenn geta þeir verið sem hafa réttindi sem viðurkenndir bókarar samkvæmt ákvæðum 43. gr. laga nr. 145/1994 og óska skriflega eftir aðild að félaginu við stjórn þess
  . Félagsaðild fellur niður ef viðurkenningin fellur niður samkvæmt ákvæðum laga um viðurkennda bókara, þeir segja sig skriflega úr félaginu, þeir uppfylla ekki endurmenntunarkröfur sbr. 21. gr. eða eru í skuld við félagið í tvö ár eða lengur.
  Ef félagsmaður gerist að mati stjórnar fvb uppvís að alvarlegu broti í starfi gagnvart opinberum aðilum eða viðskiptavinum sínum getur stjórnin vikið honum úr félaginu að undangenginni umfjöllun laga-, samskipta- og aganefndar, sbr. 9. grein í samskipta- og agareglum félagsins.

  6. gr. með breytingartillögu
  Félagsmenn geta þeir verið sem hafa réttindi sem viðurkenndir bókarar samkvæmt ákvæðum 43. gr. laga nr. 145/1994 og óska skriflega eftir aðild að félaginu við stjórn þess. Félagsaðild fellur niður ef viðurkenningin fellur niður samkvæmt ákvæðum laga um viðurkennda bókara, þeir segja sig skriflega úr félaginu, þeir uppfylla ekki endurmenntunarkröfur sbr. 21. gr. eða eru í skuld við félagið í eitt ár eða lengur Félagsmanni er jafnframt ekki heimilt að ganga í félagið nema gera upp gamla skuld. Skuld fyrnist á 4 árum.
  Ef félagsmaður gerist að mati stjórnar fvb uppvís að alvarlegu broti í starfi gagnvart opinberum aðilum eða viðskiptavinum sínum getur stjórnin vikið honum úr félaginu að undangenginni umfjöllun laga-, samskipta- og aganefndar, sbr. 9. grein í samskipta- og agareglum félagsins.

  11. gr.
  Stjórn félagsins skal skipuð fimm félagsmönnum og tveimur félagsmönnum til vara.
  Formaður skal kosinn til eins árs í senn. Óheimilt er að kjósa sama formann oftar en
  þrisvar í röð.
  Varaformaður skal kosinn til eins árs í senn og þrír meðstjórnendur eru kosnir til tveggja ára.
  Ef fleiri en tveir fá atkvæði í formannskjöri en enginn þeirra helming greiddra atkvæða skal kosið að nýju milli þeirra tveggja er flest atkvæði hlutu í fyrri kosningu.
  Varamenn skulu kosnir til tveggja ára, einn á hverju ári.
  Stjórnin skiptir með sér verkum; ritari, gjaldkeri og bókari. 

  Laga-, samskipta- og aganefnd er skipuð þremur félagsmönnum. Nefndarmaður skal sitja í a.m.k. tvö ár. Kosið er um einn annað árið og tvo hitt. Varamenn eru tveir og skulu þeir kosnir til eins árs ísennKjósa skal tvo skoðunarmenn reikninga og einn til vara til eins árs í senn.

  Skemmtinefnd fvb er skipuð þremur félagsmönnum, sem kosnir eru til eins árs í senn.

  Sérstök nefnd, fræðsluefnd, skal hafa umsjón með endurmenntun félagsins, m.a. námskeiðum og ráðstefnum fyrir félagsmenn samkvæmt verklagsreglum sem stjórnin setur. Skal einn stjórnarmaður vera tengiliður stjórnar og fræðslunefndar.

  Fimm nefndarmenn skulu vera í fræðslunefndinni, þar af einn formaður. Nefndarmaður skal sitja í a.m.k. tvö ár. Kosið er um tvo annað árið og þrjá hitt.

  Tveir varamenn eru í fræðslunefnd og er einn kosinn á ári, til tveggja ára.

  Félagar í fræðslunefnd félagsins þurfa ekki að greiða þátttökugjöld á námskeiðum.

  Skrifstofustjóri er á launum hjá félaginu og sér um daglegan rekstur félagsins ásamt þeim störfum sem stjórn ákveður hverju sinni, samkvæmt verklagsreglum. Stjórn tekur ákvörðun varðandi starfshlutfall og laun skrifstofustjóra. 
  Stjórnar- og nefndarmenn fá greitt fyrir fundasetu, varamenn stjórnar og nefnda fá ekki greitt nema þeir séu kallaðir inn til starfa.
  Greiðsla  fyrir fundasetu stjórnar- og nefndarmanna séu ákvörðuð með hliðsjón af meðallaunum viðurkenndra bókara.

  Að hámarki er greitt fyrir starfsárið:
  20 tímar hjá hverjum stjórnarmanni
  18 tímar hjá hverjum fræðslunefndarmanni
  8 tímar hjá hverjum laganefndarmanni
  4 tímar hjá hverjum skemmtinefndarmanni
  1 tími hjá skoðunarmanni

  Formenn allra nefnda senda inn skýrslu vegna fundasetu nefndarmanna á hverju sex mánaða tímabili og eru laun/verktakalaun  greidd samkvæmt því.
  Formaður stjórnar fær frítt á námskeið félagsins.

  11. gr. með breytingartillögu
  Stjórn félagsins skal skipuð fimm félagsmönnum og tveimur félagsmönnum til vara.
  Formaður skal kosinn til eins árs í senn. Óheimilt er að kjósa sama formann oftar en
  þrisvar í röð.
  Varaformaður skal kosinn til eins árs í senn og þrír meðstjórnendur eru kosnir til tveggja ára.
  Ef fleiri en tveir fá atkvæði í formannskjöri en enginn þeirra helming greiddra atkvæða skal kosið að nýju milli þeirra tveggja er flest atkvæði hlutu í fyrri kosningu.
  Varamenn skulu kosnir til tveggja ára, einn á hverju ári.
  Stjórnin skiptir með sér verkum; ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi. 

  Laga-, samskipta- og aganefnd er skipuð þremur félagsmönnum. Nefndarmaður skal sitja í a.m.k. tvö ár. Kosið er um einn annað árið og tvo hitt. Varamenn eru tveir og skulu þeir kosnir til eins árs ísennKjósa skal tvo skoðunarmenn reikninga og einn til vara til eins árs í senn.

  Skemmtinefnd fvb er skipuð þremur félagsmönnum, sem kosnir eru til eins árs í senn.

  Sérstök nefnd, fræðsluefnd, skal hafa umsjón með endurmenntun félagsins, m.a. námskeiðum og ráðstefnum fyrir félagsmenn samkvæmt verklagsreglum sem stjórnin setur. Skal einn stjórnarmaður vera tengiliður stjórnar og fræðslunefndar.

  Fimm nefndarmenn skulu vera í fræðslunefndinni, þar af einn formaður. Nefndarmaður skal sitja í a.m.k. tvö ár. Kosið er um tvo annað árið og þrjá hitt.

  Tveir varamenn eru í fræðslunefnd og er einn kosinn á ári, til tveggja ára.

  Félagar í fræðslunefnd félagsins þurfa ekki að greiða þátttökugjöld á námskeiðum.

  Skrifstofustjóri er á launum hjá félaginu og sér um daglegan rekstur félagsins ásamt þeim störfum sem stjórn ákveður hverju sinni, samkvæmt verklagsreglum. Stjórn tekur ákvörðun varðandi starfshlutfall og laun skrifstofustjóra. 
  Stjórnar- og nefndarmenn fá greitt fyrir fundasetu, varamenn stjórnar og nefnda fá ekki greitt nema þeir séu kallaðir inn til starfa.
  Greiðsla  fyrir fundasetu stjórnar- og nefndarmanna séu ákvörðuð með hliðsjón af meðallaunum viðurkenndra bókara.

  Að hámarki er greitt fyrir starfsárið:
  20 tímar hjá hverjum stjórnarmanni
  28 tímar hjá hverjum fræðslunefndarmanni
  8 tímar hjá hverjum laganefndarmanni
  4 tímar hjá hverjum skemmtinefndarmanni
  3 tímar hjá skoðunarmanni

  Formenn allra nefnda senda inn skýrslu vegna fundasetu nefndarmanna á hverju sex mánaða tímabili og eru laun/verktakalaun  greidd samkvæmt því.
  Formaður stjórnar fær frítt á námskeið félagsins.

  20. gr. 
  Aðalfundur ákveður félagsgjald og inntökugjald fyrir hvert ár fyrirfram.
  Stjórn félagsins er heimilt að fella niður félagsgjald ef sérstakar ástæður eru fyrir
  hendi. Sé félagsmaður í skuld við félagið í 2 ár eða lengur er stjórninni heimilt að fella
  hann af félagaskrá, sbr. 6. gr.
  Gjalddagi félagsgjalda er 1. september og 1. apríl ár hvert og eindagi 30 dögum
  síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Á þetta einnig
  við ef um aðrar skuldir félagsmanna er að ræða. Félagsréttindi öðlast félagsmaður á
  ný, er hann hefur greitt skuld sína við félagið og greiðir hann inntökugjald við
  skráningu á ný. Nýir félagsmenn greiða félagsgjöld frá þeim tíma sem þeir
  ganga í félagið.
  Hafi félagmaður hætt störfum sökum aldurs eða veikinda getur hann eftir sem áður
  haldið félagsaðild sinni án þess að greiða félagsgjald og þarf ekki að sinna
  endurmenntunarkröfum félagsins sbr. 21. grein.
  Félagsmaður sem fer úr félaginu, hvort heldur er vegna úrsagnar eða af öðrum ástæðum, á
  hvorki endurkröfurétt til greiddra félagsgjalda né inntökugjalda.
  Hafi vinnuveitandi félagsmanns samþykkt að greiða félagsgjöld og/eða námskeiðsgjöld
  hans er félagsmaður eftir sem áður ábyrgur fyrir greiðslu á þeim.
  Óski félagsmaður eftir inngöngu í félagið á ný, greiðir hann inntökugjald á ný.

  20. gr. með breytingartillögu
  Aðalfundur ákveður félagsgjald og inntökugjald fyrir hvert ár fyrirfram.
  Stjórn félagsins er heimilt að fella niður félagsgjald ef sérstakar ástæður eru fyrir
  hendi. Sé félagsmaður í skuld við félagið í 2 ár eða lengur er stjórninni heimilt að fella
  hann af félagaskrá, sbr. 6. gr.
  Gjalddagi félagsgjalda er 1. september og 1. apríl ár hvert og eindagi 30 dögum
  síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Á þetta einnig
  við ef um aðrar skuldir félagsmanna er að ræða. Félagsréttindi öðlast félagsmaður á
  ný, er hann hefur greitt skuld sína við félagið og greiðir hann inntökugjald við
  skráningu á ný. Nýir félagsmenn greiða félagsgjöld frá þeim tíma sem þeir
  ganga í félagið.
  Hafi félagmaður hætt störfum sökum aldurs, lögboðinna réttinda eða veikinda getur hann eftir sem áður haldið félagsaðild sinni án þess að greiða félagsgjald og þarf ekki að sinna
  endurmenntunarkröfum félagsins sbr. 21. grein.
  Félagsmaður framvísi gögnum þessu til staðfestingar.
  Félagsmaður sem fer úr félaginu, hvort heldur er vegna úrsagnar eða af öðrum ástæðum, á
  hvorki endurkröfurétt til greiddra félagsgjalda né inntökugjalda.
  Hafi vinnuveitandi félagsmanns samþykkt að greiða félagsgjöld og/eða námskeiðsgjöld
  hans er félagsmaður eftir sem áður ábyrgur fyrir greiðslu á þeim.
  Óski félagsmaður eftir inngöngu í félagið á ný, greiðir hann inntökugjald á ný.


   

   

   

   

   Close Popup

   Félag viðurkenndra bókara notar vafrakökur til að bæta upplifun og greina umferð um vefinn.

   Close Popup
   Privacy Settings saved!
   Friðhelgisstillingar

   Við notum vafrakökur til að skrá upplifun notenda síðunnar svo við getum betur komið til móts við þá. Hér getur þú með einföldum hætti haft áhrif á þá virkni.


   Tæknilegar vafrakökur
   Þessar kökur eru hluti af WordPress kerfinu.
   • wordpress_test_cookie
   • wordpress_logged_in_
   • wordpress_sec

   GDPR stillingar
   Þessi vafrakaka vistar stillingar notandans varðandi samþykki á vafrakökum á fvb.is
   • CookieConsent

   Hafna öllum vafrakökum
   Save
   Samþykkja allar vafrakökur