Search
Close this search box.

Dómur – refsimál

D Ó M U R
Héraðsdóms Reykjaness miðvikudaginn 23. október 2013 í máli nr. 
S-850/2013:
Ákæruvaldið
(Kristín Ingileifsdóttir saksóknarftr.)
gegn
X
og
Y
(Valtýr Sigurðsson hrl.)
Mál þetta, sem var dómtekið 3. október síðastliðinn, er höfðað með ákæru Sérstaks saksóknara, útgefinni 17. september 2013 á hendur X, kennitala [...],[...],[...] og Y, kennitala [...],[...],[...], „fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum, X sem stjórnarmanni og daglegum stjórnanda einkahlutafélagsins [...], kt. [...], og Y sem framkvæmdastjóra og stjórnarmanni einkahlutafélagsins, með því að hafa: 
1. Eigi staðið skil á virðisaukaskatti sem innheimtur var í rekstri einkahlutafélagsins, vegna uppgjörstímabilanna júlí – ágúst og september – október rekstrarárið 2010, janúar – febrúar, mars – apríl, maí – júní og september – október rekstrarárið 2011 og janúar – febrúar, mars – apríl, maí – júní rekstrarárið 2012, í samræmi við IX. kafla laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, samtals að fjárhæð kr. 9.044.966, sem sundurliðast sem hér greinir:
Árið 2010
júlí – ágúst kr. 1.217.494
september – október kr. 1.368.729
kr. 2.586.223
Árið 2011
janúar – febrúar kr. 507.445
mars – apríl kr. 1.018.133
maí – júní kr. 694.206
september – október kr. 515.552
kr. 2.735.336
Árið 2012
janúar – febrúar kr. 385.349
mars – apríl kr. 1.030.723
maí – júní kr. 2.307.335
kr. 3.723.407
Samtals: kr. 9.044.966
2. Eigi staðið ríkissjóði skil á staðgreiðslu opinberra gjalda, í samræmi við fyrirmæli III. kafla laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, sem haldið var eftir af launum starfsmanna einkahlutafélagsins vegna greiðslutímabilanna mars til og með desember rekstrarárið 2010, janúar til og með desember rekstrarárið 2011 og janúar til og með ágúst rekstrarárið 2012, samtals að fjárhæð kr. 6.869.918 hvað varðar ákærða X og samtals að fjárhæð kr. 10.199.552 hvað varðar ákærða Y, sem sundurliðast sem hér greinir. 
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\tqrd.tmd.is\\heimasersak$\\kristini\\My
Documents\\Book1.xlsx" Sheet1!R2C1:R41C7 \a \f 4 \h Vangoldin staðgreiðsla hvað varðar X: 

Vangoldin staðgreiðsla hvað varðar Y: 

Árið 2010


mars

kr. 
178.556 

kr. 
306.372
apríl

kr. 
220.913 

kr. 
372.450
maí 

kr. 
251.129 

kr. 
402.666
júní 

kr. 
294.965 

kr. 
459.551
júlí 

kr. 
171.708 

kr. 
177.069
ágúst

kr. 
185.118 

kr. 
323.606
september 

kr. 
273.374 

kr. 
440.570
október 

kr. 
256.398 

kr. 
407.935
nóvember 

kr. 
252.338 

kr. 
347.859
desember 

kr. 
225.524 

kr. 
241.492 


kr. 
2.310.023 

kr. 
3.479.570 Árið 2011


janúar 

kr. 
323.167 

kr. 
298.642
febrúar 

kr. 
219.049 

kr. 
314.356
mars

kr. 
255.798 

kr. 
357.645
apríl

kr. 
373.457 

kr. 
564.408
maí 

kr. 
117.285 

kr. 
190.532
júní 

kr. 
355.337 

kr. 
487.437
júlí 

kr. 
166.164 

kr. 
291.724
ágúst

kr. 
207.472 

kr. 
306.176
september 

kr. 
372.338 

kr. 
657.538
október 

kr. 
195.324 

kr. 
307.806
nóvember 

kr. 
293.734 

kr. 
491.214
desember 

kr. 
186.872 

kr. 
252.881 


kr. 
3.065.997 

kr. 
4.520.359 Árið 2012


janúar 

kr. 
212.729 

kr. 
355.888
febrúar 

kr. 
248.749 

kr. 
383.538
mars

kr. 
338.098 

kr. 
359.730
apríl

kr. 
450.584 

kr. 
547.175
maí 

kr. 
181.736 

kr. 
291.827
júní 

kr. 
62.002 

kr. 
120.635
júlí 

kr. 
- 

kr. 
70.415
ágúst

kr. 
- 

kr. 
70.415 


kr. 
1.493.898 

kr. 
2.199.623 

LINK Excel.Sheet.12 "\\\\tqrd.tmd.is\\heimasersak$\\kristini\\My
Documents\\Book1.xlsx" Sheet1!R43C1:R43C7 \a \f 4 \h 

Samtals 

kr. 
6.869.918 

kr. 
10.199.552 

Framangreind brot ákærðu teljast varða við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995, sbr. einnig
a) 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995 og 3. gr. laga nr. 134/2005, að því er varðar 1. tölulið ákæru. 
b) 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 2. gr. laga nr. 42/1995 og 1. gr. laga nr. 134/2005, að því er varðar 2. tölulið ákæru. 
Þess er krafist að ákærðu verði dæmdir til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar.“ Mál vegna framangreindrar ákæru var þingfest 3. október síðastliðinn. 
Ákærðu mættu við þingfestingu málsins og játuðu brot sín skýlaust fyrir dóminum eins og þeim er lýst í framangreindri ákæru. Var málið tekið til dóms samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, eftir að sækjandi og skipaður verjandi ákærðu höfðu tjáð sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga.
Ákærðu, X og Y, krefjast þess að þeim verði dæmd vægasta refsing sem lög heimili, að fangelsisrefsing verði skilorðsbundin og fésekt ákvörðuð eins lág og mögulegt sé. Skipaður verjandi ákærðu krefst ekki málsvarnarlauna vegna vinnu sinnar. 
Um málavaxtalýsingu er skírskotað til ákæru sem byggð er á rannsókn lögreglu sem fram fór eftir að skattrannsóknarstjóri ríkisins vísaði málinu til embættis sérstaks saksóknara með bréfi 11. júlí 2013. Málið varðar skil [...]. á afdreginni staðgreiðslu og innheimtum virðisaukaskatti vegna rekstraráranna 2010, 2011 og 2012.
Með játningu ákærðu, sem fær stoð í gögnum málsins, hafa viðhlítandi sönnur verið færðar fram fyrir sök ákærðu samkvæmt ákæru. Ákærði X er því sekur um að hafa sem stjórnarmanni og daglegum stjórnanda einkahlutafélagsins [...] og ákærði Y sem framkvæmdastjóri og stjórnarmaður sama félags, látið hjá líða að standa skil á virðisaukaskatti sem innheimtur var í rekstri félagsins á tilgreindum uppgjörstímabilum og eigi staðið ríkissjóði skil á staðgreiðslu opinberra gjalda sem haldið var eftir af launum starfsmanna einkahlutafélagsins fyrir greiðslutímabil sem tilgreind eru í ákæruskjali, samtals að fjárhæð
26.114.436 krónur. Verða brot ákærðu í ljósi þeirrar fjárhæðar að teljast meiri háttar í skilningi 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 
Samkvæmt þessu verða ákærðu sakfelldir fyrir brotin. Eru brot ákærðu jafnframt rétt heimfærð í ákæru til refsiákvæða laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt og laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda. 
Ákærði X er samkvæmt framansögðu sakfelldur fyrir meiri háttar brot gegn lögum um virðisaukaskatt og um staðgreiðslu opinberra gjalda. Ákærði hefur ekki áður sætt refsingu. Ákærði hefur játað brot sín hreinskilningslega og var samstarfsfús við rannsókn málsins. Þykir refsing X, með hliðsjón af framanrituðu og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, hæfilega ákveðin fangelsi í fjóra mánuði. Rétt þykir að fresta fullnustu fangelsisrefsingarinnar og fellur hún niður að tveimur árum liðnum, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. sömu laga, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. 
Ákærði Y er samkvæmt framansögðu sakfelldur fyrir meiri háttar brot gegn lögum um virðisaukaskatt og um staðgreiðslu opinberra gjalda. Ákærði hefur ekki áður sætt refsingu. Ákærði hefur játað brot sín hreinskilningslega og var samstarfsfús við rannsókn málsins. Þykir refsing Y, með hliðsjón af framanrituðu og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, hæfilega ákveðin fangelsi í sex mánuði. Rétt þykir að fresta fullnustu fangelsisrefsingarinnar og fellur hún niður að tveimur árum liðnum, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. sömu laga, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. 
Ákærðu verða enn fremur, samkvæmt heimild í 2. málslið 1. mgr. 262. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940, 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt og 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, dæmdir til greiðslu fésektar í ríkissjóð sem greiða ber innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dóms þessa að telja, en ella sæti ákærði fangelsi. Í 1. málslið 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 og 2. mgr. 
30. gr. laga nr. 45/1987 er kveðið á um lágmark fésektar í tilvikum eins og hér um ræðir, er nemur tvöfaldri þeirri skattfjárhæð sem dregin var undan og vanrækt var að greiða. 
Samkvæmt þessu verður sektarrefsing ákærðu ákveðin með hliðsjón af áðurgreindu refsilágmarki, þ.e. tvöföld vanskilafjárhæð virðisaukaskatts, sbr. 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 og sem nemur tvöfaldri afdreginni staðgreiðslu, sbr. 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 að teknu tilliti til þess að uppgjörstímabil virðisaukaskatts í júlí – ágúst rekstrarárið 2010 telst vera greitt að verulegu leyti. Um vararefsingu fer samkvæmt því sem greinir í dómsorði.
Sakarkostnað leiddi ekki af málinu. 
Dóm þennan kveður upp Jón Höskuldsson héraðsdómari. 
Dómsorð:
Ákærði, X, sæti fangelsi í 4 mánuði en fullnustu fangelsisrefsingarinnar er frestað og fellur hún niður að tveimur árum liðnum, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. 
laga nr. 22/1955. Ákærði greiði 14.760.000 króna sekt í ríkissjóð. Verði sektin ekki greidd innan fjögurra vikna frá birtingu dómsins að telja skal ákærði sæta fangelsi í sex mánuði. 
Ákærði, Y, sæti fangelsi 6 mánuði en fullnustu fangelsisrefsingarinnar er frestað og fellur hún niður að tveimur árum liðnum, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr. 
22/1955. Ákærði greiði 21.420.000 króna sekt í ríkissjóð. Verði sektin ekki greidd innan fjögurra vikna frá birtingu dómsins að telja skal ákærði Y sæta fangel   z{Sʗ { ٥r   TL_ {^   j{z 'r b ڱ 
<br>
<br>
<br><font size=3><b>D Ó M U R</b></font> <p><font size=3><b>Héraðsdóms Reykjaness miðvikudaginn 23. október 2013 í máli nr. S-850/2013:</b></font> <p><font size=3><b>Ákæruvaldið</b></font> <p><font size=3><i>(Kristín Ingileifsdóttir saksóknarftr.)</i></font> <p><font size=3><b>gegn</b></font> <p><font size=3><b>X</b></font> <p><font size=3><b>og</b></font> <p><font size=3><b>Y</b></font> <p><font size=3><i>(Valtýr Sigurðsson hrl.)</i></font> <p><font size=3>Mál þetta, sem var dómtekið 3. október síðastliðinn, er höfðað með ákæru Sérstaks saksóknara, útgefinni 17. september 2013 á hendur X, kennitala [...],[...],[...] og Y, kennitala [...],[...],[...], „fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum, X sem stjórnarmanni og daglegum stjórnanda einkahlutafélagsins [...], kt. [...], og Y sem framkvæmdastjóra og stjórnarmanni einkahlutafélagsins, með því að hafa:<b> </b></font> <p><font size=3>1. Eigi staðið skil á virðisaukaskatti sem innheimtur var í rekstri einkahlutafélagsins, vegna uppgjörstímabilanna júlí – ágúst og september – október rekstrarárið 2010, janúar – febrúar, mars – apríl, maí – júní og september – október rekstrarárið 2011 og janúar – febrúar, mars – apríl, maí – júní rekstrarárið 2012, í samræmi við IX. kafla laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, samtals að fjárhæð kr. 9.044.966, sem sundurliðast sem hér greinir:</font> <p><font size=3><b>Árið 2010</b></font> <p><font size=3>júlí – ágúst kr. 1.217.494</font> <p><font size=3>september – október <u>kr. 1.368.729</u></font> <p><font size=3>kr. 2.586.223</font> <p><font size=3><b>Árið 2011 </b></font> <p><font size=3>janúar – febrúar kr. 507.445</font> <p><font size=3>mars – apríl kr. 1.018.133</font> <p><font size=3>maí – júní kr. 694.206</font> <p><font size=3>september – október <u>kr. 515.552</u></font> <p><font size=3>kr. 2.735.336</font> <p><font size=3><b>Árið 2012 </b></font> <p><font size=3>janúar – febrúar kr. 385.349</font> <p><font size=3>mars – apríl kr. 1.030.723</font> <p><font size=3>maí – júní <u>kr. 2.307.335</u></font> <p><font size=3>kr. 3.723.407</font> <p><font size=3><b>Samtals: kr. 9.044.966</b></font> <p><font size=3>2. Eigi staðið ríkissjóði skil á staðgreiðslu opinberra gjalda, í samræmi við fyrirmæli III. kafla laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, sem haldið var eftir af launum starfsmanna einkahlutafélagsins vegna greiðslutímabilanna mars til og með desember rekstrarárið 2010, janúar til og með desember rekstrarárið 2011 og janúar til og með ágúst rekstrarárið 2012, samtals að fjárhæð kr. 6.869.918 hvað varðar ákærða X og samtals að fjárhæð kr. 10.199.552 hvað varðar ákærða Y, sem sundurliðast sem hér greinir. </font> <p><font size=3>LINK Excel.Sheet.12 &quot;\\\\tqrd.tmd.is\\heimasersak$\\kristini\\My
Documents\\Book1.xlsx&quot; Sheet1!R2C1:R41C7 \a \f 4 \h </font> <p> <table border> <tr> <td> <td> <td><font size=3><b>Vangoldin staðgreiðsla hvað varðar X: </b></font> <td> <td><font size=3><b>Vangoldin staðgreiðsla hvað varðar Y: </b></font> <td> <td> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <tr> <td><font size=3><b>Árið 2010</b></font> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <tr> <td><font size=3>mars</font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>178.556 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>306.372 </font> <tr> <td><font size=3>apríl</font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>220.913 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>372.450 </font> <tr> <td><font size=3>maí </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>251.129 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>402.666 </font> <tr> <td><font size=3>júní </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>294.965 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>459.551 </font> <tr> <td><font size=3>júlí </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>171.708 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>177.069 </font> <tr> <td><font size=3>ágúst</font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>185.118 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>323.606 </font> <tr> <td><font size=3>september </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>273.374 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>440.570 </font> <tr> <td><font size=3>október </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>256.398 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>407.935 </font> <tr> <td><font size=3>nóvember </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>252.338 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>347.859 </font> <tr> <td><font size=3>desember </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>225.524 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>241.492 </font> <tr> <td> <td> <td><font size=3><b>kr. </b></font> <td><font size=3><b>2.310.023 </b></font> <td> <td><font size=3><b>kr. </b></font> <td><font size=3><b>3.479.570 </b></font> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <tr> <td><font size=3><b>Árið 2011</b></font> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <tr> <td><font size=3>janúar </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>323.167 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>298.642 </font> <tr> <td><font size=3>febrúar </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>219.049 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>314.356 </font> <tr> <td><font size=3>mars</font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>255.798 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>357.645 </font> <tr> <td><font size=3>apríl</font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>373.457 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>564.408 </font> <tr> <td><font size=3>maí </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>117.285 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>190.532 </font> <tr> <td><font size=3>júní </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>355.337 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>487.437 </font> <tr> <td><font size=3>júlí </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>166.164 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>291.724 </font> <tr> <td><font size=3>ágúst</font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>207.472 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>306.176 </font> <tr> <td><font size=3>september </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>372.338 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>657.538 </font> <tr> <td><font size=3>október </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>195.324 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>307.806 </font> <tr> <td><font size=3>nóvember </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>293.734 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>491.214 </font> <tr> <td><font size=3>desember </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>186.872 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>252.881 </font> <tr> <td> <td> <td><font size=3><b>kr. </b></font> <td><font size=3><b>3.065.997 </b></font> <td> <td><font size=3><b>kr. </b></font> <td><font size=3><b>4.520.359 </b></font> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <tr> <td><font size=3><b>Árið 2012</b></font> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <tr> <td><font size=3>janúar </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>212.729 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>355.888 </font> <tr> <td><font size=3>febrúar </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>248.749 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>383.538 </font> <tr> <td><font size=3>mars</font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>338.098 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>359.730 </font> <tr> <td><font size=3>apríl</font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>450.584 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>547.175 </font> <tr> <td><font size=3>maí </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>181.736 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>291.827 </font> <tr> <td><font size=3>júní </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>62.002 </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>120.635 </font> <tr> <td><font size=3>júlí </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>- </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>70.415 </font> <tr> <td><font size=3>ágúst</font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>- </font> <td> <td><font size=3>kr. </font> <td><font size=3>70.415 </font> <tr> <td> <td> <td><font size=3><b>kr. </b></font> <td><font size=3><b>1.493.898 </b></font> <td> <td><font size=3><b>kr. </b></font> <td><font size=3><b>2.199.623 </b></font></table> <br> <p><font size=3>LINK Excel.Sheet.12 &quot;\\\\tqrd.tmd.is\\heimasersak$\\kristini\\My
Documents\\Book1.xlsx&quot; Sheet1!R43C1:R43C7 \a \f 4 \h </font> <p> <table border> <tr> <td><font size=3><b>Samtals </b></font> <td> <td><font size=3><b>kr. </b></font> <td><font size=3><b>6.869.918 </b></font> <td> <td><font size=3><b>kr. </b></font> <td><font size=3><b>10.199.552 </b></font></table> <br> <p><font size=3>Framangreind brot ákærðu teljast varða við 1. mgr. 262.
gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995, sbr.
einnig </font>
<p><font size=3>a) 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995 og 3. gr. laga nr. 134/2005, að því er varðar 1. tölulið ákæru. </font> <p><font size=3>b) 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 2. gr. laga nr. 42/1995 og 1. gr. laga nr. 134/2005, að því er varðar 2. tölulið ákæru. </font> <p><font size=3>Þess er krafist að ákærðu verði dæmdir til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar.“</font> <p><font size=3>Mál vegna framangreindrar ákæru var þingfest 3. október síðastliðinn. Ákærðu mættu við þingfestingu málsins og játuðu brot sín skýlaust fyrir dóminum eins og þeim er lýst í framangreindri ákæru. Var málið tekið til dóms samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, eftir að sækjandi og skipaður verjandi ákærðu höfðu tjáð sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga.</font> <p><font size=3>Ákærðu, X og Y, krefjast þess að þeim verði dæmd vægasta refsing sem lög heimili, að fangelsisrefsing verði skilorðsbundin og fésekt ákvörðuð eins lág og mögulegt sé. Skipaður verjandi ákærðu krefst ekki málsvarnarlauna vegna vinnu sinnar. </font> <p><font size=3>Um málavaxtalýsingu er skírskotað til ákæru sem byggð er á rannsókn lögreglu sem fram fór eftir að skattrannsóknarstjóri ríkisins vísaði málinu til embættis sérstaks saksóknara með bréfi 11. júlí 2013.
Málið varðar skil [...]. á afdreginni staðgreiðslu og innheimtum virðisaukaskatti vegna rekstraráranna 2010, 2011 og 2012.</font> <p><font size=3>Með játningu ákærðu, sem fær stoð í gögnum málsins, hafa viðhlítandi sönnur verið færðar fram fyrir sök ákærðu samkvæmt ákæru. Ákærði X er því sekur um að hafa sem stjórnarmanni og daglegum stjórnanda einkahlutafélagsins [...] og ákærði Y sem framkvæmdastjóri og stjórnarmaður sama félags, látið hjá líða að standa skil á virðisaukaskatti sem innheimtur var í rekstri félagsins á tilgreindum uppgjörstímabilum og eigi staðið ríkissjóði skil á staðgreiðslu opinberra gjalda sem haldið var eftir af launum starfsmanna einkahlutafélagsins fyrir greiðslutímabil sem tilgreind eru í ákæruskjali, samtals að fjárhæð 26.114.436 krónur. Verða brot ákærðu í ljósi þeirrar fjárhæðar að teljast meiri háttar í skilningi 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Samkvæmt þessu verða ákærðu sakfelldir fyrir brotin. Eru brot ákærðu jafnframt rétt heimfærð í ákæru til refsiákvæða laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt og laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda.
</font>
<p><font size=3>Ákærði X er samkvæmt framansögðu sakfelldur fyrir meiri háttar brot gegn lögum um virðisaukaskatt og um staðgreiðslu opinberra gjalda. Ákærði hefur ekki áður sætt refsingu. Ákærði hefur játað brot sín hreinskilningslega og var samstarfsfús við rannsókn málsins. Þykir refsing X, með hliðsjón af framanrituðu og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, hæfilega ákveðin fangelsi í fjóra mánuði. Rétt þykir að fresta fullnustu fangelsisrefsingarinnar og fellur hún niður að tveimur árum liðnum, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. sömu laga, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955.
</font>
<p><font size=3>Ákærði Y er samkvæmt framansögðu sakfelldur fyrir meiri háttar brot gegn lögum um virðisaukaskatt og um staðgreiðslu opinberra gjalda. Ákærði hefur ekki áður sætt refsingu. Ákærði hefur játað brot sín hreinskilningslega og var samstarfsfús við rannsókn málsins. Þykir refsing Y, með hliðsjón af framanrituðu og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, hæfilega ákveðin fangelsi í sex mánuði. Rétt þykir að fresta fullnustu fangelsisrefsingarinnar og fellur hún niður að tveimur árum liðnum, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. sömu laga, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955.
</font>
<p><font size=3>Ákærðu verða enn fremur, samkvæmt heimild í 2. málslið 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt og 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, dæmdir til greiðslu fésektar í ríkissjóð sem greiða ber innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dóms þessa að telja, en ella sæti ákærði fangelsi. Í 1. málslið 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 og 2. mgr.
30. gr. laga nr. 45/1987 er kveðið á um lágmark fésektar í tilvikum eins og hér um ræðir, er nemur tvöfaldri þeirri skattfjárhæð sem dregin var undan og vanrækt var að greiða. </font> <p><font size=3>Samkvæmt þessu verður sektarrefsing ákærðu ákveðin með hliðsjón af áðurgreindu refsilágmarki, þ.e. tvöföld vanskilafjárhæð virðisaukaskatts, sbr. 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 og sem nemur tvöfaldri afdreginni staðgreiðslu, sbr. 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 að teknu tilliti til þess að uppgjörstímabil virðisaukaskatts í júlí – ágúst rekstrarárið 2010 telst vera greitt að verulegu leyti. Um vararefsingu fer samkvæmt því sem greinir í dómsorði.</font> <p><font size=3>Sakarkostnað leiddi ekki af málinu. </font> <p><font size=3>Dóm þennan kveður upp Jón Höskuldsson héraðsdómari. </font> <p><font size=3><b>Dómsorð:</b></font> <p><font size=3>Ákærði, X, sæti fangelsi í 4 mánuði en fullnustu fangelsisrefsingarinnar er frestað og fellur hún niður að tveimur árum liðnum, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr.
22/1955. Ákærði greiði 14.760.000 króna sekt í ríkissjóð. Verði sektin ekki greidd innan fjögurra vikna frá birtingu dómsins að telja skal ákærði sæta fangelsi í sex mánuði. </font> <p><font size=3>Ákærði, Y, sæti fangelsi 6 mánuði en fullnustu fangelsisrefsingarinnar er frestað og fellur hún niður að tveimur árum liðnum, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr.
22/1955. Ákærði greiði 21.420.000 króna sekt í ríkissjóð. Verði sektin ekki greidd innan fjögurra vikna frá birtingu dómsins að telja skal ákærði Y sæta fangelsi í átta mánuði. </font> <p><font size=3>Jón Höskuldsson</font><font size=2 face="sans-serif"><br> </font>
 
Close Popup

Félag viðurkenndra bókara notar vafrakökur til að bæta upplifun og greina umferð um vefinn.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Friðhelgisstillingar

Við notum vafrakökur til að skrá upplifun notenda síðunnar svo við getum betur komið til móts við þá. Hér getur þú með einföldum hætti haft áhrif á þá virkni.


Tæknilegar vafrakökur
Þessar kökur eru hluti af WordPress kerfinu.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

GDPR stillingar
Þessi vafrakaka vistar stillingar notandans varðandi samþykki á vafrakökum á fvb.is
  • CookieConsent

Hafna öllum vafrakökum
Save
Samþykkja allar vafrakökur